PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia dualne - wykaz firm

Zainteresowanych studentów kształceniem się w systemie dualnym zapraszam po odbiór ZOBOWIĄZANIE ZAKŁADU PRACY DO PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ od 30.05.2019 do biura 404.

Rekrutacja na studia dualne wygląda następująco:

  • Student drugiego semestru składa pisemny wniosek o woli kontynuowania studiów według „Leszczyńskiego modelu studiów dualnych" (wniosek) .
  • Uczelnia zapewnia miejsce odbywania praktyk zawodowych i udostępnia studentom listę zakładów pracy oferujących praktykę zawodową na stronie internetowej. Student może samodzielnie znaleźć zakład pracy, jednak nim rozpocznie praktykę dany zakład pracy musi przejść akredytację – na podstawie zobowiązania.   
  • Student odbiera Zobowiązanie zakładu pracy do przyjęcia studenta na praktykę zawodową i udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do wybranego z listy zakładu pracy. Student dostarcza podpisane przez zakład pracy zobowiązanie do uczelni.       
  • Uczelnia przygotowuje Porozumienie pomiędzy Uczelnią a Zakładem pracy w sprawie organizacji praktyki zawodowej dla studenta studiów dualnych PWSZ w Lesznie.
  • Student odbiera Porozumienie wraz z Ramowym program praktyki zawodowej „poprzez pracę" dla studentów studiów dualnych i dostarcza firmie do podpisu. Podpisane dokumenty Student dostarcza do uczelni. Istnieje możliwość, że uczelnia prześle porozumienie pocztą tradycyjną.
  • Student, Opiekun studenta wraz z Kierownikiem praktyki zawodowej przygotowują Szczegółowy program praktyki zawodowej – „Poprzez pracę" dla studenta studiów dualnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Pliki do pobrania