PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Aktualności

Pierwszy Erasmus+ Blended Intensive Programme

Pragniemy poinformować o pierwszym w historii Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie projekcie Blended Intensive Programme (zwanym dalej BIP) realizowanym w ramach Programu Erasmus+ KA131

Pierwszy Erasmus+ Blended Intensive Programme
Prezentacja robota Astorino
Prezentacja robota Astorino
24 marca 2023r. w naszej uczelni gościliśmy przedstawiciela firmy Astor. Odbyła się prezentacja platformy edukacyjnej robota Astorino kompatybilnego z przemysłowymi robotami Kawasaki.
Więcej aktualności

Dlaczego warto zdecydować się na ANS w Lesznie? O naszej uczelni

Ambicje, aspiracje i marzenia środowiska leszczyńskiego o państwowej uczelni wyższej zaczęły się konkretyzować w kwietniu 1998 roku, kiedy to po dyskusjach w wielu środowiskach i konsultacjach z osobami silnie związanymi z edukacją, lokalnymi działaczami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi oraz profesorami Czesławem Królikowskim i Wiesławem Osińskim Wojewoda Leszczyński Leszek Burzyński poinformował Ministra Edukacji Narodowej profesora Mirosława Handke o inicjatywie utworzenia w Lesznie państwowej uczelni wyższej. Z dniem 1 października 2022 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zmieniła się w Akademię Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.  Dowiedz się więcej...

13 dostępnych kierunków
13208 absolwentów
23lata działania uczelni