Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Skład Rady Pracodawców

Rada Pracodawców przy Instytucie Politechnicznym

Akademii Nauk Stosowanych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 

Imię i nazwisko

Firma

dr inż. Piotr Niemczyk 

C&C  Technology Sp. z o.o.                             

mgr Karolina Bednarek

TKH Polska Sp. z o.o.

mgr inż. Damian Dobrowolski

Dobrowolski Sp. z o.o.

inż. Piotr  Błaszczak

Spinko Sp. z o. o

Andrzej Stróżyk

Astromal Sp. z o. o.

mgr inż. Piotr Giermaziak

NETBOX Sp. z o.o. i CONWERT Sp. z o.o.

mgr Anna Szyszka

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

mgr inż.  Wojciech Bajer

UNIPLAST LESZNO

mgr inż. Krzysztof Bartkowiak

M. K. Bartkowiak Sp. J.

dr inż. Alicja Szczepińska

Leszczyńskie Centrum Biznesu

Robert Kowalski

Robert Kowalski, Karol Kowalski Stolarstwo Sp. J.

Jacek Mikołajczak

Toyocar sp. z o.o. sp. k.

Marek Niemczyk

TKH Kabeltechniek Sp. z o.o.

Magdalena Sadowska

VMI Poland

Grzegorz Kubik

Burmistrz Miasta Rawicz

Marek Sprengel

AWILUX Polska Sp. z o.o. Sp.k.

ANS Leszno

dr Janusz Poła, prof. ANS

JM Rektor

dr Dorota Sipińska, prof. ANS

Prorektor ds. studentów

prof. dr hab. Maciej Pietrzak

Prorektor ds. nauki i rozwoju

mgr inż. Damian Kędziora

Prorektor ds. kształcenia

mgr Andrzej Szwarczyński

Kanclerz

dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska, prof. ANS

Dyrektor Instytutu Politechnicznego

mgr inż. Sławomir Wolski

Z-ca Dyrektora Instytutu Politechnicznego

mgr inż. Agnieszka Brandenburg

Koordynator kierunku Budownictwo

mgr inż. Przemysław Grobelny

Koordynator kierunku Mechanika i budowa maszyn

mgr inż. Tomasz Andrzejczak

Koordynator kierunku Mechanika i budowa maszyn

dr inż. Eugeniusz Krysiak, prof. ANS

Przew. Zespołu ds. rozwoju własnej kadry dydaktycznej

mgr inż. Izabela Sztor

Sekretarz