PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Skład Rady Pracodawców

Skład Rady Pracodawców przy Instytucie Politechnicznym

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 

Przedstawiciele Firm

Henryk Siodmok

Przewodniczący

Agnieszka Bartkowiak-Łuczak

Zastępca Przewodniczącego

Karolina Bednarek

Zastępca Przewodniczącego

Piotr Niemczyk 

Zastępca Przewodniczącego

Wojciech Bajer

Członek

Krzysztof Bartkowiak

Członek

Piotr Błaszczak

Członek

Damian Dobrowolski

Członek

Piotr Giermaziak

Członek

Robert Kowalski

Członek

Jacek Mikołajczak

Członek

Andrzej Stróżyk

Członek

Andrzej Stefańczyk 

Członek

Krzysztof Stuglik

Członek

Alicja Szczepińska

Członek

Anna Szyszka

Członek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

dr Janusz Poła, prof. PWSZ

JM Rektor

dr Dorota Sipińska, prof. PWSZ

Prorektor ds. studentów

prof. dr hab. Maciej Pietrzak

Prorektor ds. nauki i rozwoju

mgr inż. Damian Kędziora

Prorektor ds. kształcenia

mgr Andrzej Szwarczyński

Kanclerz

dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska

Dyrektor Instytutu Politechnicznego

mgr inż. Sławomir Wolski

Z-ca Dyrektora Instytutu Politechnicznego

mgr inż. Agnieszka Brandenburg

Koordynator kierunku Budownictwo

mgr inż. Przemysław Grobelny

Koordynator kierunku Mechanika i budowa maszyn

dr inż. Eugeniusz Krysiak

Przew. Zespołu ds. rozwoju własnej kadry dydaktycznej

mgr inż. Izabela Sztor

Sekretarz