PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Comenius Mechanicus

Koło naukowe „Comenius Mechanicus” skierowanie jest przede wszystkim do studentów PWSZ w Lesznie, kierunku mechanika i budowa maszyn, których zainteresowania skupiają się wokół motoryzacji. Obszar ten obejmować będzie zarówno zagadnienia współczesnej motoryzacji, jak również motoryzacji historycznej (pojazdy zabytkowe, „Yountimery” itp.).

Opiekunem koła naukowego jest: dr inż. Grzegorz Feliczak

Cele oraz zakres działalności koła naukowego:

  • poszerzenie wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn z szczególnym nastawieniem na współczesną motoryzację,
  • rozwijanie zainteresowań i pasji studentów z zakresu motoryzacji,
  • nawiązywanie współpracy z lokalnym rynkiem motoryzacyjnym,
  • spotkania naukowe i wymiana doświadczeń,
  • poznawanie i poszerzanie wiedzy z zakresu elektromobilności.
  • poznawanie i poszerzanie wiedzy z zakresu motoryzacji historycznej – pojazdy zabytkowe,
  • uczestnictwo w targach i wystawach maszynowych i motoryzacyjnych,
  • uczestnictwo w szkoleniach branżowych.