Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Praktyka Zawodowa

Każdy student, zanim odbierze dyplom, ma szansę spotkać się ze swoim potencjalnym pracodawcą podczas odbywania praktyk zawodowych w trakcie trwania studiów. Jest to nie tylko mozliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, ale również okazja do poszerzenia wiedzy. Absolwent ANS w Lesznie jest przygotowany do działania, zapoznany ze specyfiką swojego zawodu, zna zasady współpracy i pozytywnych relacji społecznych.

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Budownictwo:

mgr inz. Agnieszka Branderburg
e-mail:  agnieszka.branderburg@ansleszno.pl

 

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Budownictwo (dualne):

mgr inz. Agnieszka Branderburg
e-mail:  agnieszka.branderburg@ansleszno.pl

Pliki do pobrania