PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Praktyka Zawodowa

Każdy student, zanim odbierze dyplom, ma szansę spotkać się ze swoim potencjalnym pracodawcą podczas odbywania praktyk zawodowych w trakcie trwania studiów. Jest to nie tylko mozliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, ale również okazja do poszerzenia wiedzy. 

Absolwent PWSZ w Lesznie jest przygotowany do działania, zapoznany ze specyfiką swojego zawodu, zna zasady współpracy i pozytywnych relacji społecznych.

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Informatyka (studia stacjonarne):

mgr inż. Paweł Maślarz
e-mail: pawel.maslarz@pwsz.edu.pl

 

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Informatyka (studia dualne):

mgr inż. Sławomir Wolski
e-mail: slawomir.wolski@pwsz.edu.pl