PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
19 kwietnia 2022

Wizyta w Dunaújváros

Wizyta w Dunaújváros

    W dniach 6-8 kwietnia 2022 roku dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska uczestniczyła w wyjeździe w ramach programu Erasmus+ do University of Dunaújváros na Węgrzech, gdzie spotkała się z Panią dr Móniką Rajcsányi-Molnár, prorektorem ds. rozwoju instytucjonalnego, podczas którego został omówiony rozwój programów zagranicznej mobilności studentów i pracowników Instytutu w zakresie m.in. kilkudniowych wizyt studyjnych dla studentów, mobilności wykładowców i pracowników Instytutu oraz realizacji na Węgrzech części studiów w wymiarze jednego semestru.

    Kolejnym było spotkanie z Panem z dr Miklósem Horváthem, dyrektorem Instytutu Nauk Inżynieryjnych, Istvánem Szabó, dyrektorem generalnym ds. energii jądrowej i spraw międzynarodowych oraz Panią dr Judit Pázmán, prorektor ds. badań i nauki. W bardzo miłej atmosferze zostały podjęte ustalenia dotyczące wymiany doświadczeń kadry dydaktycznej i administracji, jak i adaptacji dobrych praktyk oraz możliwości prowadzenia badań laboratoryjnych do prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w laboratoriach Instytutu Nauk Inżynieryjnych.

    Dyrektor Instytutu spotkała się także z naszymi studentami realizującymi semestr letni w University of Dunaújváros: Anitą Michalską i Tomaszem Mayem w kierunku Mechatronika II stopnia oraz z Darkhanem Shalabayevem z kierunku Mechatronika I stopnia, którzy przekazali nam, że mają bardzo ciekawe zajęcia i duże grono międzynarodowych kolegów. Była także okazja do rozmowy ze studentem z Węgier Martinem Liszeckim (kierunek Computer Science Engineering BSc), jest zainteresowany wyjazdem w ramach programu Erasmus+ na praktykę w Lesznie.

Wraz z innymi pracownikami naszej Uczelni, którzy uczestniczyli w wyjeździe na Węgry, w ostatnim dniu pobytu była okazja do krótkiego zwiedzania Budapesztu.