Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Praktyka Zawodowa

Każdy student, zanim odbierze dyplom, ma szansę spotkać się ze swoim potencjalnym pracodawcą podczas odbywania praktyk zawodowych w trakcie trwania studiów. Jest to nie tylko mozliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, ale również okazja do poszerzenia wiedzy. 

Absolwent ANS w Lesznie jest przygotowany do działania, zapoznany ze specyfiką swojego zawodu, zna zasady współpracy i pozytywnych relacji społecznych.

 

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Mechatronika I i II stopnia (studia stacjonarne):

mgr inż. Jarosław Molenda
e-mail: jaroslaw.molenda@ansleszno.pl

 

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Mechatronika I stopnia (studia dualne):

mgr inż. Sławomir Wolski
e-mail: slawomir.wolski@ansleszno.pl