PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
14 lutego 2022

Pierwsze obrony prac dyplomowych w Instytucie Politechnicznym

Pierwsze obrony prac dyplomowych w Instytucie Politechnicznym

W Instytucie Politechnicznym w dniu 10 lutego 2022 roku rozpoczęły się egzaminy dyplomowe inżynierskie i magisterskie. Studenci bardzo chętnie skorzystali z formy stacjonarnej egzaminu dyplomowego – oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, tym bardziej, że prace dyplomowe oprócz części teoretycznej zawierają część praktyczną w postaci funkcjonującego urządzenia, którego działanie demonstrowane jest podczas egzaminu.

W tym dniu (czwartek 10.02) przemysł leszczyński i regionu leszczyńskiego wzbogacił się o siedmiu inżynierów mechaników oraz pięciu inżynierów mechatroników, w tym pierwszego studenta pochodzącego z Kazachstanu, który uzyskał tytuł inżyniera mechatronika.

Był to także bardzo ważny dzień z uwagi na uzyskanie tytułu magistra pierwszych absolwentów studiów II stopnia kierunku Mechatronika! (Więcej na ten temat w materiale na stronie Uczelni).

Wszystkim inżynierom i magistrom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej, życiu osobistym  i zachęcamy do dalszej działalności naukowej!