PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
19 kwietnia 2022

Mechatronika II stopnia otrzymała dwa certyfikaty

Mechatronika II stopnia otrzymała dwa certyfikaty

    Mamy powody do dumy i radości! Miło nam zakomunikować, że studia magisterskie Mechatronika II stopnia realizowane w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie zostały nagrodzone Certyfikatem Akredytacyjnym "Studia z Przyszłością" 2022 oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym „Laur Innowacji” w ramach Ogólnopolskiego konkursu "Studia z Przyszłością" organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Warto nadmienić, iż celem konkursu jest nagradzanie najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych merytorycznie kierunków i programów studiów. Konkurs to przede wszystkim znakomity sposób na budowanie wizerunku kierunku studiów jako najlepszego w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie.

    Jest to sukces całego zespołu osób zaangażowanych w tworzenie i realizację Mechatroniki II stopnia, a także znaczący wkład wykładowców prowadzących zajęcia i klimat studiów, jaki tworzą studenci. Serdecznie wszystkim dziękujemy!

    Certyfikaty i statuetkę podczas uroczystej gali, która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2022 roku w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odebrali dyrektor instytutu dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska oraz mgr inż. Sławomir Wolski, zastępca dyrektora.