PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
16 maja 2022

Akcja „Żyj aktywnie”

Akcja „Żyj aktywnie”

18 maja 2022 r. godz. 10.30 do 13.00

 

Temat wykładu „Ubezpieczenia społeczne w praktyce” godz. 10:30

Wykład będzie prowadzić p. Monika Gajewska-Krudowska

 

Na stoisku ZUS będzie można dowiedzieć się o:
 • praktykach i stażach w ZUS,
 • świadczeniach z ubezpieczenia społecznego,
 • Platformie Usług Elektronicznych ZUS,
 • Bezpiecznie, Zdrowo, Bezgotówkowo -  kampania informacyjna.

 

Oferta NFZ:
 • narzędzia internetowe przygotowane przez NFZ, służące profilaktyce i promocji zdrowia, przede wszystkim: internetowy serwis „Diety”, Akademię NFZ (www i kanał na YouTube) i inne,
 • informacje o ubezpieczeniu w NFZ dla studentów,
 • Internetowe Konto Pacjenta (co to jest, jak korzystać, plusy posiadania aplikacji),

 

Przy stoisku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą dostępne między innymi informacje o:

 • zasadach rekrutacji do Projektu Kompleksowej Rehabilitacji – jest to program przekwalifikowania zawodowego dedykowany osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, jak również skierowany do osób z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, dotychczas nigdy niepracujących,
 •  zasadach funkcjonowania Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON) oraz Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT),
 • możliwości ubiegania się przez pracodawców o dofinansowanie do wynagrodzeń za zatrudnianie osób z niepełnosprawnością,
 • możliwości ubiegania się przez osoby z niepełnosprawnością prowadzące działalność gospodarczą o refundację składek na ZUS/KRUS,
 •  założeniach programu PFRON pn. „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” dedykowanego instytucjom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością,
 •  możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON przez organizacje pozarządowe, zarówno w ramach tzw. zadań zlecanych, jak i innych programów PFRON,
 • możliwości ubiegania się, przez osoby indywidualne z niepełnosprawnością, o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” – wnioski przyjmowane są bezpośrednio w jednostkach samorządu terytorialnego (powiatowych centrach pomocy rodzinie i miejskich ośrodkach pomocy rodzinie), zgodnie z miejscem zamieszkania Wnioskodawcy,
 • zasadach funkcjonowania Punktów Kontaktowych w Oddziałach PFRON w ramach tzw. „Modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.

 

 

Pliki do pobrania