PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Wyjazdy Zagraniczne

"Program Erasmus, który powstał w 1987 r. jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Obecnie Program Erasmus+ wspiera współpracę międzynarodową uczelni poprzez:

 • umożliwienie studentom wyjazdów zagranicznych na studia i na praktyki (działania SM)
 • umożliwienie kadrze dydaktycznej wyjazdów zagranicznych do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć (STA)
 • umożliwienie pracownikom uczelni wyjazdów zagranicznych w celach szkoleniowych (STT)
 • zachęcanie uczelni do udziału w projektach europejskich 

W ramach programu dysponujemy miejscami w ośrodkach akademickich:

 • Dunaújvárosi Egyetem (Węgry) - mechanika, informatyka
 • Hochschule Darmstad (Niemcy) - elektrotechnika
 • Hochschule Hannover (Niemcy) - mechanika
 • Hochschule Merseburg (Niemcy) - informatyka
 • Fachhochschule Sankt Pölten (Austria) - informatyka 
 • Tampereen ammattikorkeakoulu - TAMK Tampere (Finlandia) - mechanika
 • Tarnopolski Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puljuja (Ukraina) - mechanika, elektrotechnika, informatyka
 • Università degli Studi di Firenze (Włochy) - rolnictwo 
 • Uniwersytet Nafty i Gazu w Atyrau (Kazachstan) - mechanika, elektrotechnika, informatyka