PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Ważne pojęcia

Indeks

Jednym z najbardziej charakterystycznych symboli studenta jest indeks. 

W indeksie wpisywane są wszystkie zaliczenia jakie otrzymuje student. W szkołach odpowiednikiem indeksu jest dzienniczek ucznia.

Obecnie na wielu uczelniach tradycyjne papierowe indeksy zastępowane są indeksami elektronicznymi. 

Jak wypełniać indeks? 

Indeks wypełnia się wzorując się na karcie otrzymanej co semestr z sekretariatu. Ważne jest aby kolejność wpisywanych przedmiotów była taka sama jak kolejność przedmiotów na karcie. 

Błąd w indeksie?

Jeżeli błąd pojawił się z winy studenta (złe nazwisko wykładowcy, błędnie wpisany przedmiot) najlepszym wyjściem jest przekreślenie błędnego wpisu i wpisanie poprawnego. Nie należy korzystać z korektora.

Jeżeli błąd popełnił wykładowca (zła ocena, nie ta rubryka), należy się niezwłocznie do niego udać w celu dokonania korekty. Nigdy nie należy samemu poprawiać wpisów dokonanych przez wykładowcę.

Koła Naukowe

Organizacja działająca na uczelni, która zrzesza studentów. Celem Kół Naukowych jest działalność naukowa i samokształceniowa. Przynależność do Koła Naukowego nie jest obowiązkowa. W PWSZ w Lesznie istnieje wiele Kół Naukowych, których pełna lista znajduje się tutaj.

Kwestura

Kwestura (Kasa PWSZ) mieści się na II piętrze Budynku Głównego, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno.

Rektor

Najważniejsza osoba na uczelni. Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest prof. dr. hab. Maciej Pietrzak. Siedziba Rektora znajduje się na II piętrze Budynku Głównego, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno. 

Samorząd studentów

Jest wybierany przez studentów. Reprezentuje studentów przed Władzami Uczelni. Ma szereg obowiązków między innymi:  uczestniczy w rozpatrywaniu wniosków o stypendium, organizuje imprezy itp. Więcej o Samorządzie Studentów znajdziecie tutaj.  

Sekretariat

Sekretariat Instytutu, tam załatwia się większość spraw dotyczących studiów. Więcej informacji na temat sekretariatu znajdziecie tutaj.  

Sesja

Sesja to okres w którym trwają egzaminy. Aby przystąpić do egzaminów teoretycznie należy mieć wpisy z zaliczeń. Terminy egzaminów ustalają wykładowcy. Każdy egzamin ma co najmniej jedna regulaminową poprawkę. Informacje o tym kiedy zaczyna i kończy się sesja znajdują się w Harmonogramie roku. 

Socrates Erasmus

Program wymiany studentów, dzięki któremu każdy student może wyjechać na studia za granicę do Uczelni Partnerskich PWSZ biorących udział w programie Socrates Erasmus. Więcej informacji o programie na stronie http://dwz.pwsz.edu.pl/.

Starosta

Starosta Roku - to student  danego Roku wybierany przez pozostałych studentów. Jest on łącznikiem pomiędzy studentami a Wykładowcami i Władzami Uczelni. Bycie starostą to dodatkowe obowiązki ale także lepszy kontakt z kadrą dydaktyczną co bywa z reguły korzystne.